Proces inwestycyjny to gra z udziałem wielu graczy, to sztuka kompromisu pomiędzy inwestrami, wykonawcami, urzędnikami i sąsiadami.
Lepiej trzy razy zmierzyć i raz ciąć niż na odwrót!
Pomagamy porozumieć się inwestorom na etapie pomysłu, szkicu, projektu i wykonania. Pomagamy znaleść kompromis z wykonawcami i otoczeniem.