Istotą domu jest izolacja, od wody, zimna, ciepła, hałasu, sąsiadów, wiatru, zanieczyszczeń,....
Obecnie budowane domy spełniając wszystkie oficjalne normy mogą okazać się niezdrowe. By temu zapobiec, należy zadbać o odpowiedni projekt domu, usytułowanie, dobór materiałów budwlanych i jakość wykonania. Osiągnięcie sukcesu wymaga koordynacji bardzo wielu czynników. Trudno to osiągnać jednej osobie, nawet doświadczonemu inwestorowi czy wybitnemu architektowi.